Home
Profiel
Advies
Begeleiding
Onderzoek
Netwerk
Privacy
Contact

Ik begeleid medewerkers bij het zoeken naar oplossingen voor problemen op het werk, stagnerende
re-integratie, steeds weer terugkerende belemmeringen, vermoeidheid, niet weten wat je wilt.

Samen zoeken we naar dieper liggende oorzaken en kijken we naar mogelijkheden om dat wat we
tegenkomen op een andere manier te bekijken en/of tegemoet te treden. Doel is steeds om de
medewerker eigen regie te laten nemen in het leven en in het werk.

Ik begeleid leidinggevenden in het begeleiden van zieke medewerkers. Hierbij oefenen we
het houden van verzuimgesprekken. Ook is er aandacht voor het stellen van de juiste vragen aan
de bedrijfsarts. Doel: de re-integratie en de begeleiding van de zieke medewerker zo optimaal
mogelijk laten verlopen.

Ik geef korte workshops over time management/stressmanagement. Met de workshop wordt
geleerd hoe men zelf de regie kan nemen. Hierdoor kan men de passie voor het vak, het werkplezier
en de duurzame inzetbaarheid niet alleen verhogen, maar ook behouden.

Ik verzorg intervisiebijeenkomsten met leidinggevenden, waarin zij lastige casuïstiek kunnen
bespreken.