Home
Profiel
Advies
Begeleiding
Onderzoek
Netwerk
Privacy
Contact

Ik doe onderzoek om vast te stellen of werknemers intern dan wel extern nog plaatsbaar zijn met de
(beperkte) mogelijkheden die er zijn.

Onderdelen van dit onderzoek zijn: een gesprek met de medewerker, een gesprek met de
leidinggevende, overleg met de bedrijfsarts, een onderzoek van de eigen functie en een rondgang
binnen het bedrijf waarbij ook de andere aanwezige functies worden bekeken.

Voor dit onderzoek is een Functie Mogelijkheden Lijst nodig van de bedrijfsarts.

U krijgt een advies welke stappen er (nog) nodig zijn om werknemer op een correcte manier te
re-integreren, zodat het UWV uw inspanningen als voldoende zal beoordelen.